INVESTERING

Toegevoegde waarde
voor onze activaportefeuille

Investering

Commercieel vastgoed maakt sinds het begin onze core business uit.
Wij geloven echter dat, als je abstractie maakt van de bakstenen, vernieuwende ideeën onze projecten een grotere draagwijdte kunnen geven.

Green Est. Capital beheert actief haar winkelvastgoed door het aanbieden van bijkomende diensten aan haar huurders. Wij willen onze huurders meer aanbieden dan een casco winkel door in te zetten op klantbeleving, duurzaamheid en data. Dit doen we in samenwerking met onze partners of door zelf te investeren in innovatieve start-ups of scale-ups.

Klant beleving: wij trachten een goede toegankelijkheid te creëren door het wegnemen van fysieke drempels, te voorzien in een goede signalisatie, door het aanbieden van laadpalen op onze parkings, voldoende en kwaliteitsvolle fietsenstallingen.

Duurzaamheid: wij trachten de duurzaamheid te verhogen door het aanleggen van groene daken en het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van batterijen om de opgewekte energie op te slaan.


Data : het aanleveren van data over het winkelgebied en de passanten ervan.

Click & Collect

Wij geven voorrang aan oplossingen die digitale en fysieke handel het best integreren.

VASTGOEDTECHNOLOGIE

Wij streven ernaar de volledige waardeketen van ons bedrijf te optimaliseren.

DUURZAME FACILITEITEN

Wij steunen elk initiatief dat ons vastgoed duurzamer maakt.

Commercieel vastgoed vanuit een 360° perspectief benaderen
om de waarde en ontwikkeling ervan te maximaliseren.

Andere dienst

Property Management

Wij staan dagelijks in voor het vastgoedbeheer van onze winkelparken, maar ook van de parken die ons toevertrouwd worden.

Zin om meer te weten te komen?

Wij staan voor u klaar

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u bijkomende informatie wenst.